Maaltijdvoorziening

Maaltijd-
voorziening

Buurtmoestuin

Buurt-
moestuin

Overige projecten

Overige
projecten

Maaltijdvoorziening

Overige projecten

Buurtmoestuin

Daily Meal Program luidt de Noodklok! – Emergency call from the Daily Meal Program!

apr 2021

[for English see below]

“Als je geen fornuis hebt, maar wel honger…”
“Als je geen voedselpasje krijgt, omdat je niet geregistreerd bent…”
“Als je gasfles leeg is en je geen nieuwe kunt halen of betalen…”

Door de huidige omstandigheden zijn al onze plannen opeens gewijzigd. Als gevolg van het toenemende aantal coronapatiënten werd Curaçao gedwongen om opnieuw in een lockdown te gaan. Van de ene op de andere dag veranderde de hulpvraag en is het Daily Meal Program plotseling weer terug bij fase 1.
Mensen met de laagste inkomens of zonder vaste baan, zijn degenen die direct weer slachtoffer worden van deze situatie. Dat zijn de mensen die honger lijden!
Wij willen graag helpen en wij kunnen ook helpen, maar we hebben momenteel niet de financiële middelen om dit te doen. We hebben NU donaties nodig om de draad weer op te pakken en hulp te bieden aan diegene die honger hebben!
Kunt u ons helpen om te helpen?
http://www.dailymealprogram.com/en/doneer/
Dat kan al met een klein bedrag: 2 gulden / 1 euro = 1 maaltijd
Elke gift, groot of klein, wordt enorm gewaardeerd! Samen streven we naar een veilig en stabiel Curaçao, dat zo snel mogelijk terug kan naar ‘business as usual’. Uw hulp kan het verschil maken!

Samen zijn we Sterker ❤️

Daily Meal Program Curaçao
Website: www.dailymealprogram.com
Facebook: www.facebook.com/DailyMealProgram
Instagram: www.instagram.com/dailymealprogramcuracao
E-mail: dmpcuracao@gmail.com

___

Due to the current circumstances, all of our plans have changed. As a result of the increasing number of corona patients, Curaçao was, yet again, forced into a lockdown. Overnight the demand for help changed and Daily Meal Program is suddenly back at Phase 1.
In our current situation, people with the lowest incomes or without a steady job, are the ones who are suffering the most. Those are the people that go hungry!
We want to help, we are able to help, but we currently don’t have the financial resources to do so. Which leaves us with an increasing demand, but no funds to provide. We desperately need donations right NOW!
Are you able to help us help?
http://www.dailymealprogram.com/en/doneer/
Even a small contribution can make a difference: 2 guilder / 1 euro = 1 meal
Every donation, big or small, is greatly appreciated! Together we strive for a safe and stable Curaçao that can return to ‘business as usual’ as soon as possible. Your help can make all the difference!

Together we are stronger ❤️

Daily Meal Program Curaçao
Website: www.dailymealprogram.com
Facebook: www.facebook.com/DailyMealProgram
Instagram: www.instagram.com/dailymealprogramcuracao
E-mail: dmpcuracao@gmail.com