Maaltijdvoorziening

Maaltijd-
voorziening

Buurtmoestuin

Buurt-
moestuin

Overige projecten

Overige
projecten

Maaltijdvoorziening

Overige projecten

Buurtmoestuin

Overige projecten

DMP doet meer dan alleen maaltijden verzorgen en de buurtmoestuin. We hebben aandacht voor de kwetsbare mens in de breedste zin van het woord.

Community lunch met rondleiding

In 2023 gaat DMP starten met een nieuwe interactieve activiteit voor belangstellenden om de andere kant van Curaçao en haar inwoners te beleven. Want waarom is stichting Daily Meal Program opgericht? De geserveerde lunch aan belangstellenden is hetzelfde als de lunch die onze vaste deelnemers krijgen. Daarnaast krijgen belangstellenden informatie over de stichting en over het leven in de wijk Wishi Marchena. De lunch wordt afgesloten met een rondleiding door de buurtmoestuin. Tijdens deze activiteit is er volop gelegenheid om vragen te stellen. Meer informatie kunt u binnenkort op onze site lezen.

Kledingmarkt

Twee maal per jaar organiseert DMP een kledingmarkt. Een maand van tevoren wordt gestart met het inzamelen van kleding en wordt de datum van de kledingmarkt bekend gemaakt. De kledingmarkt vindt plaats op een zaterdagochtend. Omwonenden kunnen gratis kleding uitzoeken.

Verbeteren woonsituatie meest schrijnende situaties

Minstens éénmaal per jaar wordt een huis opgeknapt. Naast handjes wordt er ook gezorgd voor materiaal en huishoudelijke artikelen. Dit is gebeurd in 2021 in samenwerking met Radio Paradise FM. In 2022 deden wij een soortgelijk project in samenwerking met Rotary Club Willemstad. Beide projecten werden tevens ondersteund door Stichting Perspektiva I Sosten Integral (PSI)-Skuchami.

Kerstviering

Rondom de kerst vindt elk jaar de lunch plaats, waarvoor onze vaste vrijwilligers en andere hulptroepen voor worden uitgenodigd. Met deze lunch spreken we onze dank uit naar iedereen die DMP een warm hart toe dicht.

Siman di Kultura

Jaarlijks wordt deze ‘week van de Curaçaose cultuur’ eind september op heel Curaçao belicht.
Een uitgelezen kans om het mooie cultuurrijke team van vrijwilligers van DMP, dat al ruim 2 jaar kookt voor de meest kwetsbaren op Curaçao,  in feestelijke sfeer te brengen. Dankzij enkele sponsors konden we dit vieren met heerlijke Curaçaose hapjes en drankjes. Onder muzikale begeleiding van een van onze DMP afnemers, meneer Chong.

Vrijheidssoep

5 mei 2022 vierde DMP, samen met sentro di bario Wishi Marchena en een grote groep belangstellenden, de dag van de vrijheid. Iedereen heeft kunnen genieten van een kop vrijheidssoep en heeft met elkaar van gedachten kunnen wisselen over dit nog altijd enorm actuele thema.

“Nu mijn huis weer netjes is, heb ik weer zin om werk te gaan zoeken.”

Godfried